top of page
100_DLB0134-141215-01.jpg

VICTOR : VIZL-22

Produced by Jun Miyake

Music by Jun Miyake

Lyrics by Chinatsu Kuzuu​
Engineered by Takehiko Kamada

Hironori Houki : Computer Programming
Shuichi "PONTA" Murakami, Dairo Miyamoto : Drums
Hitoshi Watanabe, Getao Takahashi : Electric bass

Getao Takahashi : Wood bass

Haruo Kubota, Masahiro Itami : Guitar

Tetsuaki Hoashi, Mataro Misawa : Latin percussion

Jun Miyake : Organ

Toru Morichika, Osamu Koike, Tatsuya Satou : Soprano sax

Dairo Miyamoto : Bariton sax

Hitoshi Hamada : Vibraphone

Tadahiro Wakabayashi : Dulcimer

Tomoyuki Asakawa : Harp

Masahiro Sayama : Piano

Hijiri Kuwano Group : Violins

Eric Miyashiro, Masahiko Sugasaka, Kenji Yoshida, Hitoshi Yokoyama : Trumpet

Yoichi Murata, Osamu Matsumoto, Taro Kiyooka, Junko Yamashiro : Trombone

Hiroyuki Minami, Tsutomu Maruyama : Horn

Yukihiko Nishizawa : Flute

Josuke Ohata : Bassoon

Yutaka Fukuoka : Voice

​​Jimmy Murakawa : Vocal

Kazuko Kawashima, Risa Oki, Miwa Sugai : Female chorus

Midori Takada : C. percussion

bottom of page